A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.
LÉČBA SRDCE A CÉV

POMÁHÁME ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

Zdravé srdce je základním předpokladem pro zdravý život. To je důvod, proč se společnost Abbott celým svým srdcem vrhá do podpory léčby kardiovaskulárních onemocnění. Naše inovativní technologie jsou minimálně invazivní, pomáhají obnovit zdraví lidí, takže se mohou vrátit ke svému plnohodnotnému životu rychleji.

Zaměřujeme se na inovativní technologie, které mají potenciál zlepšit způsob lékařské péče o pacienty se srdečními a cévními onemocněními, včetně nemocí srdečních tepen, periferních cév, srdečních arytmií (porucha srdečního rytmu) a onemocnění srdečních chlopní.

KORONÁRNÍ CÉVY

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ LÉČBA

Jak stárneme, může se uvnitř koronárních tepen vytvářet plak, který způsobí snížení průtoku krve nebo jej případně zcela znemožní. Společnost Abbott nabízí špičkové možnosti léčby onemocnění koronárních tepen, včetně rozsáhlé řady stentů uvolňujících léky, kovových stentů bez povrchové úpravy, balónkových dilatačních katétrů a dalších minimálně invazivních prostředků.

PERIFERNÍ CÉVY

VĚTŠÍ PRECIZNOST PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY

Periferní tepny – například v nohách, břiše, pažích a krku – mohou být ucpány plakem a mít omezený průtok krve. Náš kompletní sortiment minimálně invazivních periferních stentů, vodicích drátů, dilatačních katétrů a vodicích katétrů uvolňuje ucpání tepen způsobené  plakem a pomáhá lidem znovu začít aktivně žít.

ONEMOCNĚNÍ CHLOPNÍ

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

Nemoci srdečních chlopní snižují schopnost srdce efektivně pumpovat krev. Naše inovativní, minimálně invazivní léčba chlopní pomáhá urychlit zotavení a umožňuje lidem návrat ke každodenním činnostem.

FIBRILACE SÍNÍ

ŽIJTE VE SPRÁVNÉM RYTMU

Závažné poruchy srdečního rytmu nazývané arytmie ovlivňují životy milionů lidí. Fibrilace síní, jeden z nejčastějších typů arytmie, je porucha elektrických impulzů, která způsobuje, že srdce bije nepravidelně. Inovativní technologie společnosti Abbott pomáhá lékařům přesně identifikovat příčiny arytmií, což jim umožňuje zvolit správné léčebné postupy.

 

 

 

 

true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?