Black and white photo of Wallace C. Abbott. He has short dark hair and a full, dark mustache and is wearing glasses and a white shirt, a suit vest and a tie.

NAŠE DĚDICTVÍ

notch-right

V roce 1888, lékař a majitel lékárny, Dr. Wallace C. Abbott, začal vyrábět přesné, vědecky vytvořené léky s cílem poskytovat pacientům a jejich ošetřujícím lékařům účinnější léčbu.

Pod průkopnickým vedením Dr. Abbotta se naše společnost Abbott stala jedním ze zakladatelů farmacie založené na vědeckých postupech a rozšiřuje své podnikání tak, aby uspokojovalo rostoucí globální potřeby v oblasti zdraví tím, že prosazujeme nové oblasti lékařského výzkumu. Tím, že neustále vstupujeme do nových oblastí – a to jak vědeckých, tak geografických – jsme vytvořili již dlouholetou tradici spočívající v pomoci lidem žít zdravější životy po celém světě.

HISTORIE ZVYŠOVÁNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU
Podnikatelský duch Dr. Abbotta, zavádění nových způsobů a laskavost žije v naší kultuře, v našem podnikání a našich příspěvcích k lékařské vědě. Přečtěte si níže o historických momentech, které zdůrazňují naši snahu o nadprůměrnost v průběhu let.

 • 1888: Výroba „alkaloidních“ lékových granulí dr. Wallace C. Abbottem, 30letým praktickým lékařem, začíná v zadní části jeho lékárny People’s Drug Store v Chicagu. Přípravky obsahují aktivní složky rostlin a bylin. Celkové tržby za první rok dosahují 2 000 USD.
 • 1894: Začlenění do společnosti Abbott Alkaloidal Company. Abbott je vydavatel v oblasti zdravotnictví i výrobce.
 • 1907: Expanze mimo Spojené státy, první pobočka byla v Londýně v Anglii.
 • 1916: Produkce našeho prvního syntetického léku, Chlorazenu, průlomového antiseptika vyvinutého britským chemikem dr. Henry Dakinem k léčbě raněných vojáků v I. světové válce.
 • 1922: Vývoj Butynu vědci dr. Ernestem Volwilerem a dr. Rogerem Adamsem, prvního v dlouhé řadě průlomových anestetik, které pocházejí z naší společnosti.
 • 1929: Počáteční veřejná nabídka poskytuje akcie poprvé v roce zhroucení akciového trhu, které odstartovalo Velkou hospodářskou krizi. Přestože se načasování zdá být nepříznivé, hodnota našich akcií roste od prvního dne – a zvýší se přibližně 10 000krát.
 • 1932: Expanze pokračuje i na vrcholu Velké hospodářské krize díky našemu vedení v nových oblastech, jako jsou vitamíny a intravenózní roztoky. „Jen několik málo předních průmyslových společností v zemi“, konstatuje magazín Nation's Commerce, „může v uplynulém roce vykázat zdravější výsledky než Abbott Laboratories.“
 • 1935: Zavedení Pentothalu, který bude v nadcházejících letech světovou anestezií a zajistí našim vynálezcům, dr. Volwilerovi a dr. Donalee Tabernovi, přijetí za členy v Národní síni slávy vynálezců v USA.1942: Společnost Abbott vstoupila, na žádost vlády USA, do konsorcia farmaceutických výrobců, aby se zvýšila výroba penicilinu pro válečné účely. Společně zvyšujeme výrobu o více než 20 000 %.
 • 1959: Přijetí našeho loga Abbott „A“, klasiky průmyslového designu, které dodnes zůstává základním kamenem naší vizuální identity.
 • 1960: Reinvence v šedesátých letech minulého století za
 prezidenta George
 Caina je 
popsána v bestseleru roku 2001, 
 Good to
 Great: Why Some
 Companies Make the 
Leap... and Others Don’t (Dobré až skvělé: Proč některé firmy rostou ... a jiné ne). Autor Jim Collins
 si nás vybral jako jednu z 11 společností, z 1 435, která měla výrobní, servisní, organizační a lidské kvality podat opravdu skvělý výkon.
 • 1964: Akvizice M & R Dietetics s oblíbenou dětskou výživou Similac nás činí leaderem v oblasti výživy.
 • 1972: Zavedení analyzátoru ABA-100 k chemickému rozboru krve a také průlomového radioimunologického testu pro detekci sérové hepatitidy – Ausria. Oba představují začátek naší moderní diagnostiky, v níž jsme se rychle stali světovým leaderem.
 • 1985: FDA schválila první licencovaný test protilátek sloužící k identifikaci viru HIV v krvi, což přispívá k zajištění bezpečnosti dodávek krve. To je jeden z našich největších úspěchů a první významné vítězství medicíny proto něčemu, co se tehdy jevilo jako nezastavitelná hrozba.
 • 1998: Zavedení značky Glucerna, skupiny potravin z obilovin, zdravotních koktejlů a snacků vytvořených speciálně pro diabetiky a další s dietními omezeními.
 • 2002: FDA schválila přípravek Humira, první plně lidské monoklonální protilátky, které se stanou předním světovým farmaceutickým produktem.
 • 2006: Na trh uveden stent uvolňující lék Xience V. Úspěšně získává vedoucí postavení na trhu.
 • 2010: Pokračujeme ve svém zaměření na globalizmus a stáváme se největší farmaceutickou společností v Indii, která je druhou největší zemí světa.
 • 2013: Začátek nové éry společnosti Abbott jako globálnější společnosti zaměřené na spotřebitele ještě více než kdy předtím. Z naší bývalé farmaceutické obchodní činnosti jsme vytvořili novou společnost AbbVie, která byla magazínem Fortune zařazena do žebříčku Top 200.

BUDOUCNOST PLNÁ MOŽNOSTÍ

Za více než 125 let jsme se přizpůsobili stále komplexnějšímu zdravotnickému prostředí tím, že se zaměřujeme na to, k čemu slouží – pomáhá lidem po celém světě dosáhnout co nejlepšího zdraví ve všech fázích života. A to je cíl, ke kterému budeme nadále směřovat i v budoucnosti.

You need to go the extra mile for these families. It's not fair that these children have disorders, that they should be limited in everything they do.
true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?