Black and white photo of Wallace C. Abbott. He has short dark hair and a full, dark mustache and is wearing glasses and a white shirt, a suit vest and a tie.

NAŠE DĚDICTVÍ

notch-right

V roce 1888, lékař a majitel lékárny Dr. Wallace C. Abbott, začal vyrábět přesné, vědecky vytvořené léky s cílem poskytovat pacientům a jejich ošetřujícím lékařům účinnější léčbu.

Pod průkopnickým vedením Dr. Abbotta se naše společnost Abbott stala jedním ze zakladatelů farmacie založené na vědeckých postupech a rozšiřuje své podnikání tak, aby uspokojovalo rostoucí globální potřeby v oblasti zdraví tím, že prosazujeme nové oblasti lékařského výzkumu. Tím, že neustále vstupujeme do nových oblastí – a to jak vědeckých, tak geografických – jsme vytvořili již dlouholetou tradici spočívající v pomoci lidem žít zdravější životy po celém světě.

HISTORIE ZVYŠOVÁNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU
Podnikatelský duch Dr. Abbotta, zavádění nových způsobů a laskavost žije v naší kultuře, v našem podnikání a našich příspěvcích k lékařské vědě. Přečtěte si níže o historických momentech, které zdůrazňují naši snahu o nadprůměrnost v průběhu let.

 • 1888: Výroba „alkaloidních“ lékových granulí dr. Wallace C. Abbottem, 30letým praktickým lékařem, začíná v zadní části jeho lékárny People’s Drug Store v Chicagu. Přípravky obsahují aktivní složky rostlin a bylin. Celkové tržby za první rok dosahují 2 000 USD.
 • 1894: Začlenění do společnosti Abbott Alkaloidal Company. Abbott je vydavatel v oblasti zdravotnictví i výrobce.
 • 1907: Expanze mimo Spojené státy, první pobočka byla v Londýně v Anglii.
 • 1916: Produkce našeho prvního syntetického léku, Chlorazenu, průlomového antiseptika vyvinutého britským chemikem dr. Henry Dakinem k léčbě raněných vojáků v I. světové válce.
 • 1922: Vývoj Butynu vědci dr. Ernestem Volwilerem a dr. Rogerem Adamsem, prvního v dlouhé řadě průlomových anestetik, které pocházejí z naší společnosti.
 • 1929: Počáteční veřejná nabídka akcií nabízená na burze se uskutečňuje poprvé v roce krachu akciového trhu, kterým začala Velká hospodářská krize. Ačkoli toto načasování vypadá nepříznivě, naše akcie rostou od prvního dne – a jejich hodnota se od té doby zvýšila přibližně 10 000násobně.
 • 1932: Expanze pokračuje i na vrcholu Velké hospodářské krize díky našemu vedení v nových oblastech, jako jsou vitamíny a intravenózní roztoky. „Jen několik málo předních průmyslových společností v zemi“, konstatuje magazín Nation's Commerce, „může v uplynulém roce vykázat zdravější výsledky než Abbott Laboratories.“
 • 1935: Zavedení Pentothalu, který bude v nadcházejících letech světovou anestezií a zajistí našim vynálezcům, dr. Volwilerovi a dr. Donalee Tabernovi, přijetí za členy v Národní síni slávy vynálezců v USA.1942: Společnost Abbott vstoupila, na žádost vlády USA, do konsorcia farmaceutických výrobců, aby se zvýšila výroba penicilinu pro válečné účely. Společně zvyšujeme výrobu o více než 20 000 %.
 • 1959: Osvojení našeho loga Abbott „A“, které se stalo klasikou našeho průmyslového designu a zůstává základním kamenem naší vizuální identity až dodnes.
 • 1960: Reinvence v šedesátých letech minulého století za
 prezidenta George
 Caina je 
popsána v bestseleru roku 2001, 
 Good to
 Great: Why Some
 Companies Make the 
Leap... and Others Don’t (Dobré až skvělé: Proč některé firmy rostou ... a jiné ne). Autor Jim Collins
 si nás vybral jako jednu z 11 společností, z 1 435, která měla výrobní, servisní, organizační a lidské kvality podat opravdu skvělý výkon.
 • 1964: Akvizice M & R Dietetics s oblíbenou dětskou výživou Similac nás činí lídrem v oblasti výživy.
 • 1972: Zavedení analyzátoru ABA-100 k chemickému rozboru krve a také průlomového radioimunologického testu pro detekci sérové hepatitidy – Ausria. Oba představují začátek naší moderní diagnostiky, v níž jsme se rychle stali světovým lídrem.
 • 1985: Schválení prvního testu s licencí FDA ke zjištění viru HIV v krvi, který pomáhá zajistit bezpečnost dodávek krve. Jde o jeden z našich největších úspěchů a první významné vítězství medicíny v boji proti tomu, co bylo až dosud považováno za nezastavitelnou hrozbu.
 • 1998: Uvedení cereální řady Glucerna, zdravých koktejlů a tyčinek, jejichž složení je vyvinuto speciálně pro diabetiky a další osoby s dietními omezeními.
 • 2002: FDA schválila přípravek Humira, první plně lidské monoklonální protilátky, které se stanou předním světovým farmaceutickým produktem.
 • 2006: Uvedení koronárních stentů Xience uvolňujících farmaka. Pokračují v obsazování vedoucího postavení na trhu.
 • 2010: Pokračujeme ve svém zaměření na globalizmus a stáváme se největší farmaceutickou společností v Indii, která je druhou největší zemí světa.
 • 2013: Začátek nové éry společnosti Abbott jako globálnější společnosti zaměřené na spotřebitele ještě více než kdy předtím. Z naší bývalé farmaceutické obchodní činnosti jsme vytvořili novou společnost AbbVie, která byla magazínem Fortune zařazena do žebříčku Top 200.
 • 2014: Abbott zavádí nové jasné vyjádření firemní identity „Life. To The Fullest.“ Společnost propaguje svoji identitu energičtěji než kdykoli předtím, inzeruje spotřebitelům po celém světě a stává se sponzorem seriálu nejvýznamnějších světových maratónů Abbott World Marathon Majors.
 • 2014: Spuštěním svého nejmodernějšího systému na kontinuální měření glukózy,  FreeStyle Libre, společnost Abbott způsobuje převrat v péči o diabetiky eliminací nutnosti rutinních odběrů z prstu.1
 • 2016: Abbott uvádí první systémy Alinity, což je řada diagnostických a informačních systémů představujících významný krok vpřed, pokud jde o spolehlivost, náklady, kapacitu, prostorovou efektivitu a snadnost použití. Vytváříme budoucnost diagnostických laboratoří.
 • 2017: V rámci své vůbec největší akvizice kupuje Abbott společnost St. Jude Medical a přidává průlomové vynálezy a rozsáhlé odborné znalosti v kardiovaskulárních oborech a neuromodulaci. Společnost Abbott nyní konkuruje v téměř každé oblasti kardiovaskulárního zdraví a zaujímá pozici číslo 1 nebo 2 na různě velkých a rychle rostoucích trzích.
 • 2017: Abbott kupuje společnost Alere Inc. a získává tak vedoucí postavení v oboru diagnostiky point-of-care, čímž vyplňuje mezeru ve svém portfoliu diagnostických technologií. Společnost Abbott je nyní jedničkou v rychlém testování kardiometabolických onemocnění, infekčních onemocnění a v toxikologii.

BUDOUCNOST PLNÁ MOŽNOSTÍ

Za více než 130 let jsme se přizpůsobili stále komplexnějšímu zdravotnickému prostředí tím, že se zaměřujeme na to, k čemu slouží – pomáhá lidem po celém světě dosáhnout co nejlepšího zdraví ve všech fázích života. A to je cíl, ke kterému budeme nadále směřovat i v budoucnosti.

1Měření glykémie glukometrem z krve je nutné, jestliže se zobrazí symbol Zkontrolovat koncetraci glukózy v krvi, pokud příznaky neodpovídají hodnotám naměřeným systémem, máte-li podezření, že měření může být nepřesné, nebo zaznamenáte-li příznaky, které mohou být příčinou zvýšené nebo snížené hladiny glukózy v krvi.

true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?