Six athletes compete in a canoe sprint on a calm, bright lake. Six athletes compete in a canoe sprint on a calm, bright lake. Six athletes compete in a canoe sprint on a calm, bright lake. Six athletes compete in a canoe sprint on a calm, bright lake.
NAŠE KULTURA

SEZNAMTE SE S KULTUROU ŘÍZENOU ROZMANITOSTÍ A INOVACEMI

DALŠÍ INFORMACE

NAŠE HISTORIE

OVLIVŇOVÁNÍ ZDRAVÍ PO VÍCE JAK STOLETÍ

NAŠE DĚDICTVÍ

NAŠE BUDOUCNOST

"VŽDY SE DÍVÁME DOPŘEDU, PŘEDVÍDÁME, JAKÉ BUDOU POTŘEBY ZDRAVOTNÍ PÉČE A VYVÍJÍME NOVÉ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A PRODUKTY. TO JE PROSTĚ TO, CO JSME A CO DĚLÁME."

Robert B. Ford, prezident a výkonný ředitel

true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?