OCENĚNÍ

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU


UZNÁVANÝ SVĚTOVÝ LEADER, ZDOKONALOVÁNÍ POSTUPŮ V LÉKAŘSTVÍ, VĚDĚ A TECHNOLOGII.
Ať už jsme jmenovaní magazínem Fortune jednou z „nejuznávanějších společností na světě“, nebo jsme byli uznáni za světového leadera z hlediska udržitelnosti, máme hrdou historii globálního vedení.

VEDENÍ PRACOVIŠTĚ


SNAŽÍME SE BÝT UZNÁVÁNI JAKO NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO PRÁCI VE SVĚTĚ
Jsme hrdí na to, že máme kulturu založenou na inovacích. Oceňujeme příspěvky našich zaměstnanců a zajišťujeme, aby byli schopni dělat práci, která je důležitá, a měli příležitosti pro osobní růst a rozvoj.

VĚDECKÉ INOVACE


KDYŽ VYVÍJÍME ZDRAVOTNICKÁ ŘEŠENÍ PRO LIDI PO CELÉM SVĚTĚ, NASTAVUJEME SI LAŤKU VELMI VYSOKO
Inovace řízená různými nápady, perspektivami a odbornými znalostmi je to, jak vytváříme řešení, která mění život, abychom pomohli lidem žít zdravější život.

GLOBÁLNÍ OBČANSTVÍ


JSME CELOSVĚTOVĚ UZNÁVÁNI ZA NÁŠ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE KORPORÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI.
Prostřednictvím našich globálních podniků a partnerství s ostatními jsme se zaměřili na zlepšení života lidí po celém světě.
true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?