ZÁSADY A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ABBOTT LABORATORIES S.R.O.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti těchto zásad a podmínek pro ochranu údajů: 24. 5. 2018.

Tyto podmínky pro ochranu údajů vysvětlují, jak Abbott Laboratories, včetně poboček a přidružených podniků (společně nazývány "Abbott"), zachází s osobními údaji, které nám poskytujete na webových stránkách spravovaných společností Abbott, jež odkazují na tyto podmínky pro ochranu údajů (společně nazývány "webové stránky Abbott").

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nevztahují se tyto podmínky na osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi off-line, na stránky Abbott, které neodkazují na tyto podmínky, na občany Spojených států, ani na žádné webové stránky třetích osob, na něž mohou webové stránky Abbott odkazovat. Vaše používání webových stránek Abbott podléhá těmto podmínkám pro ochranu údajů a podmínkám užívání on-line. Přečtěte si prosím tyto podmínky dříve, než začnete webové stránky Abbott používat nebo než nám poskytnete své osobní údaje.

CO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH ZNAMENÁ "OSOBNÍ ÚDAJ"?

"Osobní údaj" znamená informaci, která Vás identifikuje nebo může být použitá pro Vaši identifikaci a která je poskytnutá a/nebo shromážděná prostřednictvím webových stránek Abbott.

Mezi osobní údaje, které jsou společností Abbott zpracovávány, patří Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a Vaše telefonní číslo.

JAKÝM ZPŮSOBEM ABBOTT SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE ON-LINE?

Abbott shromažďuje osobní údaje dvěma způsoby:

 • Osobní údaje, které poskytnete Vy:

  Abbott shromažďuje všechny osobní údaje, které zadáte do kolonek pro údaje na webových stránkách Abbott. Můžete například uvést své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a/nebo jiné údaje, abyste získali informace o různých předmětech, registrovali se pro programy Abbott, kontaktovali zákaznický servis Abbott nebo odpověděli na průzkum společnosti Abbott. Pro ochranu svého soukromí byste neměli Abbott poskytnout žádné údaje, které nejsou vyžadovány.
 • Pasivní shromažďování neidentifikovatelných údajů

  Webové stránky Abbott mohou shromažďovat údaje o Vašich návštěvách těchto stránek, aniž byste tyto údaje aktivně poskytli. Neidentifikovatelné údaje mohou být shromažďovány pomocí různých technologií, například cookies nebo webových majáků. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka převede na harddisk Vašeho počítače. Webové majáky (nazývané také soubory GIF, pixely nebo internetové tagy) pomáhají společnosti Abbott rozpoznat soubory cookies na Vašem prohlížeči. Váš internetový prohlížeč automaticky převede na webové stránky Abbott některé z těchto neidentifikovatelných údajů, například jako URL stránky, které jste právě navštívili, a verze prohlížeče, se kterou pracuje Váš počítač. Technologie pro pasivní shromažďování údajů napomáhají ke snadnějšímu používání webových stránek Abbott tím, že umožní Abbott poskytovat lepší služby, upravit stránky podle preferencí zákazníků, shromažďují statistiky, analyzují trendy a jiným způsobem spravují a zkvalitňují webové stránky Abbott. Určité charakteristiky webových stránek Abbott by bez použití technologií pro pasivní shromažďování údajů nemusely fungovat. Údaje shromážděné těmito technologiemi nemohou být použity pro Vaši identifikaci bez dodatečných identifikovatelných údajů a Abbott nepřipojí k údajům získaným pomocí uvedených technologií žádné dodatečné identifikovatelné údaje. Pokud chcete omezit nebo nepovolit práci výše uvedených technologií, podívejte se prosím níže na bod: "Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje údaje o mé osobě?".

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ A ZA JAKÝM ÚČELEM MŮŽE ABBOTT SHROMAŽĎOVAT A POUŽÍVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

Abbott použije osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím webové stránky Abbott, pro odpověď na Vaše otázky a proto, aby Vám mohl být poskytnut efektivní zákaznický servis.

Poté, co zadáte osobní údaje do formuláře nebo do odpovídající kolonky na webové stránce Abbott, může Abbott použít určité identifikační technologie, které webové stránce Abbott umožní "zapamatovat" si Vaše osobní preference, například části webové stránky Abbott, které navštěvujete nejčastěji, nebo, pokud si zvolíte, také Vaši uživatelskou identifikaci.

Vaše osobní údaje budou použity také pro obchodní účely – např. Vám nabídneme možnost získávat zprávy o výrobcích nebo službách Abbott, budeme Vás zvát k účasti na průzkumech týkajících se našich výrobků, nebo Vás upozorníme na speciální reklamní akce, pokud nám k tomu předem dáte svůj souhlas.

Dále jsou Vaše osobní údaje společnosti Abbott poskytovány v souladu s podmínkami Vaší smlouvy uzavřené se společností Abbott, abychom Vám mohli poskytnout výrobek nebo službu, o které jste požádali, a abychom mohli dodržovat místní právní předpisy, jako např. ty, které se týkají bezpečnosti výrobku nebo zdravotnického prostředku. Případné neposkytnutí těchto osobních údajů znamená, že Vám společnost Abbott nebude moci poskytnout Vámi požadovaný výrobek nebo službu.

Právními důvody zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům je plnění smlouvy uzavřené se společností Abbott, plnění právních povinností spojených s daným účelem zpracování, případně oprávněný zájem společnosti Abbott na rozvíjení své obchodní činnosti nebo Váš souhlas, který jste ke zpracování Vašich osobních údajů společnosti Abbott udělili.

SDRUŽUJE ABBOTT OSOBNÍ ÚDAJE?

Abbott může sdružovat osobní údaje zákazníků, kteří používají webové stránky Abbott. Můžeme také sdružovat údaje v neidentifikovatelné podobě (shrnuté/anonymní údaje), abychom mohli zlepšovat webové stránky Abbott i produkty Abbott, abychom podpořili své výzkumné aktivity a usnadnili jiné obchodní činnosti.

JAK MOHU OVLIVNIT ZPŮSOB, KTERÝM ABBOTT SHROMAŽĎUJE ÚDAJE O MÉ OSOBĚ?

Vždy můžete omezit množství a typ osobních údajů, které Abbott získává o Vaší osobě, tím, že se rozhodnete nezadávat své osobní údaje do formulářů nebo kolonek na webových stránkách Abbott. Některé naše on-line služby jsou dostupné pouze tehdy, pokud nám poskytnete odpovídající osobní údaje. Jiné části webových stránek Abbott se Vás mohou zeptat, zda si přejete poskytnout souhlas se zařazením do našich kontaktních seznamů pro nabídky, reklamní akce a další služby, které Vás mohou zajímat. Můžete také obdržet dotazy týkající se preferencí, které Vám umožní označit, že si nepřejete, aby webové stránky Abbott používaly technologie pro shromažďování anonymních údajů, například soubory cookies, pro „zapamatování“ Vašich osobních údajů, jako je například uživatelská identifikace nebo poštovní adresa, při Vašich dalších návštěvách. Webové stránky Abbott, které tyto technologie používají, Vám však obecně neposkytují možnost nesouhlasit s použitím některých těchto technologií. Je však možné změnit nastavení Vašeho internetového prohlížeče a tím omezit nebo zabránit používání výše uvedených technologií, které shromažďují neidentifikovatelné údaje.

KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ SE TÝKAJÍ MÉ OSOBY?

Přístup k osobním údajům má omezený počet zaměstnanců Abbott, mají ho také určité společnosti, s nimiž může Abbott provádět společné programy, a třetí strany, s nimiž má Abbott smlouvy o poskytování služeb pro Abbott. Naše zaměstnance školíme ve věci důležitosti ochrany soukromí a způsobu, jak řádně a bezpečně zacházet s údaji o zákaznících a spravovat je. Abbott také vyžaduje Váš souhlas v případě, že se registrujete pro program, který se provádí ve spolupráci s jinou společností, a tato společnost může vyžadovat přístup k Vašim osobním údajům. Dále Abbott vyžaduje od svých smluvních partnerů, aby Vaše osobní údaje udržovali v tajnosti a používali je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott.

SDÍLÍ ABBOTT OSOBNÍ ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI??

Pokud není v této části uvedeno jinak, Abbott nepřevede Vaše osobní údaje třetí straně, aniž by Vám byla poskytnuta možnost toto převedení nepovolit. Abbott může bez Vašeho souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje poskytovateli služeb, jímž je třetí strana, která nám pomáhá v obchodní činnosti. Abbott vyžaduje od třetích stran, které jsou poskytovateli služeb, aby Vaše osobní údaje udržovaly v tajnosti a používaly je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a v souladu s pokyny Abbott na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Abbott si dále vyhrazuje právo poskytnout Vaše osobní údaje za účelem odpovědi na oprávněnou žádost o poskytnutí údajů od vládních orgánů nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Pokud Abbott prodá některou ze svých výrobních linek nebo divizí, poskytne kupci Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, pokud je to požadováno platnými předpisy, aby Vám mohl kupující dále poskytovat údaje a služby.

JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY DO JINÝCH ZEMÍ?

Vaše osobní údaje předáváme v rámci Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), kde platí stejná pravidla pro jejich ochranu. Dále je předáváme mimo území EHP do třetích států, které neposkytují stejnou úroveň ochrany, jakou vyžaduje EHP. Aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů, tato předání provádíme jen na základě (i) rozhodnutí Evropské komise, podle kterého tato země zabezpečuje přiměřenou ochranu, nebo (ii) v souladu se standardními smluvními doložkami, které schválila EU. Dovolujeme si upozornit, že společnost Abbott uzavřela smlouvy o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek EU, aby mohla předávat Vaše osobní údaje z EHP do třetích států, které zahrnují Spojené státy americké. Pro zpřístupnění nebo získání kopie standardních smluvních doložek EU, které používáme pro předávání Vašich osobních údajů z EHP, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů ("DPO") v EU (viz podrobnosti níže).

JAKÝM ZPŮSOBEM ABBOTT ZAJISTÍ BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Abbott zajišťuje bezpečnost každé webové stránky Abbott, která shromažďuje Vaše osobní údaje, nemůže však zaručit zachování důvěrnosti osobních údajů převáděných prostřednictvím internetu. Při poskytování osobních údajů přes internet Vás vybízíme k opatrnosti. Když poskytujete své osobní údaje na webovou stránku Abbott, zvažte proto všechny výhody a rizika. Webové stránky Abbott, na které se vztahují tyto podmínky pro ochranu údajů, uvádějí varování, že kdykoli použijete odkaz na webovou stránku, kterou nespravuje Abbott, měli byste zkontrolovat podmínky pro ochranu údajů platné pro webovou stránku dané třetí strany dříve, než poskytnete své osobní údaje..

JAKÝM ZPŮSOBEM CHRÁNÍ ABBOTT SOUKROMÍ DĚTÍ?

Abbott vědomě neshromažďuje na webových stránkách Abbott žádné osobní údaje od dětí (za "děti" považujeme osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše výrobky, komunikovat s námi ani používat jakékoli naše služby on-line. Pokud jste rodičem a zjistíte, že nám Vaše dítě poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, jedním z níže uvedených způsobů a my spolu s Vámi danou záležitost vyřešíme.

JAKÁ MÁM PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností Abbott máte následující práva:

 • Právo na opravu nebo vymazání nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás společnost Abbott uchovává;
 • Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Abbott zpracovává;
 • Právo na výmaz, zejména pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro naplněné účelu zpracování nebo pokud jste odvolali souhlas ne jehož základě dochází ke zpracování;
 • Právo na omezení zpracování, zejména pokud jsou zpracovávány nesprávné nebo neaktuální údaje;
 • Právo v některých případech podávat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z legitimních důvodů;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování s úmyslem vyhodnotit určité osobní aspekty, které se Vás týkají, jako jsou analýzy Vašeho chování.
 • Pokud jste nám poskytli své osobní údaje společně s Vaším souhlasem nebo v rámci smlouvy, právo na převoditelnost těchto osobních údajů jinému správci osobních údajů;
 • Právo podat stížnost u svého vnitrostátního orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů (pro Českou republiku to je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, tel. 234 665 111) nebo obdržet náhradu za škodu, která Vám vzniká; a
 • Právo bez újmy odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společností Abbott, pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Abbott; souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním požadavku na níže uvedenou emailovou adresu nebo adresu sídla společnosti Abbott, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

JAK MOHU OPRAVIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEBO JE VYMAZAT ZE STÁVAJÍCÍCH ZÁZNAMŮ O ZÁKAZNÍCÍCH?

S Vaší pomocí bude Abbott udržovat Vaše osobní údaje aktuální a správné. Můžete požádat o odstranění, opravení nebo změnu svých osobních údajů. Svá přání nám prosím sdělte jedním z níže uvedených způsobů, jak nás kontaktovat.

JAK DLOUHO ABBOTT UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po takovou dobu, po níž to bude zapotřebí, abychom Vám poskytovali (i) službu nebo výrobek společnosti Abbott, o který jste požádali; a/nebo (ii) přístup k našim webovým stránkám a službám. Vaše osobní údaje budou případně uchovávány také po takovou dobu, po kterou je budeme potřebovat, abychom reagovali na Vaše dotazy a námitky, nebo v souladu s právními požadavky, včetně těch, které se týkají bezpečnosti výrobku nebo zdravotnického prostředku. Potřebujete-li další informace, kontaktujte prosím naše místní oddělení péče o zákazníky nebo kancelář DPO pro EU, a to jedním z níže uvedených způsobů.

JAK MOHU KONTAKTOVAT ABBOTT?

Pokud máte otázky týkající zpracování Vašich osobních údajů, především rozsahu, použití, změny nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo pokud si přejete odmítnout zasílání dalších zpráv od společnosti Abbott, kontaktujte prosím našeho DPO pro EU na http://www.eu-dpo.abbott.com/.

V případě záležitostí týkajících se péče o zákazníky, stížností a problémů nás prosím kontaktujte kliknutím na odkaz "Kontaktujte nás"na webové stránce Abbott, na které se právě nalézáte, nebo nám pošlete e-mail na adresu cz.privacy@abbott.com.

Můžete také zaslat dopis na následující adresu:

Abbott Laboratories, s. r. o.
Evropská 2591/33D
160 00 Praha 6
Česká republika

Při veškeré komunikaci se společností Abbott, prosím, uvádějte e-mailovou adresu použitou při registraci (pokud byla použita), webovou stránku Abbott, na které jste uvedli osobní údaje, kterých se dotaz nebo žádost týká (např. Abbott.com atd.), a detailní popis své žádosti. Pokud si přejete smazat, opravit nebo změnit své osobní údaje a kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, uveďte prosím do předmětu zprávy "Žádost o vymazání" nebo "Žádost o opravu/změnu". Maximálně se vynasnažíme reagovat co nejdříve na všechny Vaše požadavky.

JAK SE DOZVÍM O PŘÍPADNÉ AKTUALIZACI PODMÍNEK PRO OCHRANU ÚDAJŮ ABBOTT?

Pokud Abbott změní své pokyny pro ochranu údajů, aktualizovaná verze těchto podmínek bude tyto změny obsahovat a my Vás o změnách budeme informovat aktualizací data účinnosti, které je uvedeno v úvodu těchto podmínek pro ochranu údajů. Bez újmy na Vašich právech podle platných právních předpisů si Abbott vyhrazuje právo změnit tyto podmínky pro ochranu údajů, aby došlo k zohlednění technologického pokroku, změn zákonů a předpisů a dobré obchodní praxe.