SPRÁVCOVSTVÍ

ZAJIŠTĚNÍ INGREDIENTNÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY PROCESU

Jako leader v globální zdravotní péči je naším cílem vytvořit a vyvíjet produkty, které zachovávají a zlepšují lidské životy. Základem tohoto cíle je zajistit, aby naše výrobky byly bezpečné a účinné a přinášely zamýšlené výhody.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

NAŠI DODAVATELÉ JSOU UDRŽOVÁNI NA NEJVYŠŠÍCH STANDARDECH KVALITY

Mnoho vlád po celém světě zavádí nové zákony a nařízení pro kontrolu používání určitých chemických látek ve výrobcích. Některé z těchto zákonů zahrnují:

 

  • Registrace, hodnocení a povolování chemických látek (REACH)
  • Omezení nebezpečných látek (RoHS)
  • Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách
true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?