SPRÁVCOVSTVÍ

ZAJIŠTĚNÍ INGREDIENTNÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY PROCESU

Jako leader v globální zdravotní péči je naším cílem vytvořit a vyvíjet produkty, které zachovávají a zlepšují lidské životy. Základem tohoto cíle je zajistit, aby naše výrobky byly bezpečné a účinné a přinášely zamýšlené výhody.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

NAŠI DODAVATELÉ JSOU UDRŽOVÁNI NA NEJVYŠŠÍCH STANDARDECH KVALITY

Mnoho vlád po celém světě zavádí nové zákony a nařízení pro kontrolu používání určitých chemických látek ve výrobcích. Některé z těchto zákonů zahrnují:

 

Registrace, hodnocení a povolování chemických látek (REACH)
Omezení nebezpečných látek (RoHS)
Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách

Žádáme naše dodavatele, aby vyplnili dotaz týkající se omezených látek, který obsahuje údaje o chemickém složení všech součástí poskytnutých společnosti Abbott. V případech, kdy nejsou v současnosti k dispozici úplné informace, požaduje dotaz údaje o složení chemických látek, které jsou v současnosti vedeny výše uvedenými regulačními iniciativami.

Pokud máte otázky týkající se omezených látek, kontaktujte  Abbott.REACH@abbott.com, naše externí poštovní schránka pro komunikaci se zákazníky a dodavateli je denně monitorována.