OCENĚNÍ

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V PRŮMYSLU

UZNÁVANÝ SVĚTOVÝ LEADER, ZDOKONALOVÁNÍ POSTUPŮ V LÉKAŘSTVÍ, VĚDĚ A TECHNOLOGII.
Ať už jsme jmenovaní magazínem Fortune jednou z „nejuznávanějších společností na světě“, nebo jsme byli uznáni za světového leadera z hlediska udržitelnosti, máme hrdou historii globálního vedení.

VEDENÍ PRACOVIŠTĚ

SNAŽÍME SE BÝT UZNÁVÁNI JAKO NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO PRÁCI VE SVĚTĚ
Jsme hrdí na to, že máme kulturu založenou na inovacích. Oceňujeme příspěvky našich zaměstnanců a zajišťujeme, aby byli schopni dělat práci, která je důležitá, a měli příležitosti pro osobní růst a rozvoj.

VĚDECKÉ INOVACE

KDYŽ VYVÍJÍME ZDRAVOTNICKÁ ŘEŠENÍ PRO LIDI PO CELÉM SVĚTĚ, NASTAVUJEME SI LAŤKU VELMI VYSOKO
Inovace řízená různými nápady, perspektivami a odbornými znalostmi je to, jak vytváříme řešení, která mění život, abychom pomohli lidem žít zdravější život.

GLOBÁLNÍ OBČANSTVÍ

JSME CELOSVĚTOVĚ UZNÁVÁNI ZA NÁŠ KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE KORPORÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI.
Prostřednictvím našich globálních podniků a partnerství s ostatními jsme se zaměřili na zlepšení života lidí po celém světě.