OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO, DATA PROTECTION OFFICER) EU

Pokud byste chtěli kontaktovat zástupce společnosti Abbott v konkrétní zemi, použijte k získání kontaktních informací naši stránku Worldwide Locations. Pokud máte pro Abbott komentář nebo dotaz nebo si přejete uplatnit svá práva, poskytněte prosím následující informace:

Vyplňte všechna povinná pole

Neplatná e-mailová adresa

E-mailová adresa neodpovídá

Zadejte platné telefonní číslo

Zadejte platné poštovní směrovací číslo

Vyberte alespoň 1 soubor k nahrání nebo max. velikost 4 MB.

Povinný test Captcha

(povinné) Chybí zásady ochrany osobních údajů
V závislosti na povaze vaší žádosti vás můžeme požádat o prokázání totožnosti. Je-li to potřeba, můžeme vás požádat o vhodný důkaz, který by mohl zahrnovat dokumenty jako:

1) doklad o vaší totožnosti a adrese (cestovní pas, řidičský průkaz, fakturu za služby)

2) doklad o totožnosti a adrese subjektu údajů (pokud se liší od výše uvedeného)

3) oprávnění subjektu údajů jednat jejich jménem (je-li to relevantní)

 

Dokumenty prokazující totožnost (volitelné): Dokumenty prokazující totožnost :
(volitelné)

Jakmile ověříme, že splňujete kritéria pro zveřejnění údajů nebo výkon práv v souladu se směrnicí GDPR EU, a pokud jste poskytli dostatečné informace, měli byste obdržet odpověď do 30 dnů ode dne, kdy jsme přijali vaši žádost ke zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena až o 60 dalších dnů, přičemž se vezme v úvahu složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení s uvedením důvodu zpoždění budeme informovat dotčenou osobu do 30 dnů od přijetí žádosti.

V případě žádosti o přístup k údajům nebo uplatnění práv můžeme vyžadovat, abyste před splněním žádosti o údaje prokázali svou totožnost se schválenou identifikací.

Shromažďujeme tyto osobní údaje, abychom mohli odpovědět na požadavek, který odesíláte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. Společnost Abbott a partneři společnosti Abbott chápou důležitost ochrany vašich osobních informací a použijí je pouze pro účely odpovědi na váš dotaz. Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (DPO) EU. Kliknutím na níže uvedené pole potvrdíte, že rozumíte, že vaše poskytnuté informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (DPO) EU.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?