OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO, DATA PROTECTION OFFICER) EU

 

 

Pokud byste chtěli kontaktovat zástupce společnosti Abbott v konkrétní zemi, použijte k získání kontaktních informací naši stránku Worldwide Locations. Pokud máte pro Abbott komentář nebo dotaz nebo si přejete uplatnit svá práva, poskytněte prosím následující informace:

Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Firstname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Lastname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Phone Number
Enter valid address Maximum characters :30
Invalid Zip code Maximum characters :10
Invalid State
This field is mandatory This field is mandatory
This field is required

V závislosti na povaze vaší žádosti vás můžeme požádat o prokázání totožnosti. Je-li to potřeba, můžeme vás požádat o vhodný důkaz, který by mohl zahrnovat dokumenty jako:

1) doklad o vaší totožnosti a adrese (cestovní pas, řidičský průkaz, fakturu za služby)

2) doklad o totožnosti a adrese subjektu údajů (pokud se liší od výše uvedeného)

3) oprávnění subjektu údajů jednat jejich jménem (je-li to relevantní)

Dokumenty prokazující totožnost :

Remove

Jakmile ověříme, že splňujete kritéria pro zveřejnění údajů nebo výkon práv v souladu se směrnicí GDPR EU, a pokud jste poskytli dostatečné informace, měli byste obdržet odpověď do 30 dnů ode dne, kdy jsme přijali vaši žádost ke zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena až o 60 dalších dnů, přičemž se vezme v úvahu složitost a počet žádostí. O takovém prodloužení s uvedením důvodu zpoždění budeme informovat dotčenou osobu do 30 dnů od přijetí žádosti.

This field is mandatory

V případě žádosti o přístup k údajům nebo uplatnění práv můžeme vyžadovat, abyste před splněním žádosti o údaje prokázali svou totožnost se schválenou identifikací.

Shromažďujeme tyto osobní údaje, abychom mohli odpovědět na požadavek, který odesíláte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře. Společnost Abbott a partneři společnosti Abbott chápou důležitost ochrany vašich osobních informací a použijí je pouze pro účely odpovědi na váš dotaz. Klikněte sem a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (DPO) EU. Kliknutím na níže uvedené pole potvrdíte, že rozumíte, že vaše poskytnuté informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů osoby odpovědné za ochranu osobních údajů (DPO) EU.

 
This field is mandatory