OUR VISION

NAŠE VIZE

notch-right

Vidíme potenciál pro zdraví a prosperitu ve společenstvích po celém světě.

Ve společnosti Abbott jsme přesvědčeni, že zodpovědné, udržitelné a komplexní podnikání hraje důležitou roli při budování zdravé, prosperující společnosti. Usilujeme o podporu hospodářského, ekologického a sociálního blahobytu prostřednictvím našich operací a při práci s ostatními.

Každý den jsou lidé na celém světě závislí na našich produktech, aby žili nejen déle, ale i lépe. To je důvod, proč naše podnikání vedeme správným směrem, pro dlouhodobý prospěch mnoha lidí, kterým sloužíme.

Naše občanské snahy se zaměřují na tři priority, které prospívají komunitám a našemu podnikání a které nejlépe odpovídají našim vědeckým odborným znalostem, obchodnímu vědomí a jedinečným zdrojům.

STRATEGICKÉ PRIORITY

Přinášet vysoce kvalitní výrobky

Lidé na celém světě se spoléhají, že naše produkty na naše činnosti jim pomohou vést zdravější život. To je náš základní cíl: dodávat inovativní, vysoce kvalitní produkty, které pomáhají lidem žít lépe.

Zlepšení přístupu

Chceme, aby produkty, které jsme vytvořili, oslovily lidi, kteří je potřebují. Proto pracujeme v partnerství, abychom rozšířili dostupnost našich produktů a řešili klíčové bariéry, včetně budování kapacit v oblasti zdravotní péče.

Ochrana životního prostředí 

Usilujeme o snížení dopadu našeho podnikání na životní prostředí, od získávání surovin až po výrobu a distribuci našich výrobků, a dokonce i při použití a likvidaci našich výrobků a obalů.

NÁŠ PŘÍSTUP

Odpovědné obchodní praktiky

Naše podnikání vedeme správným způsobem, a to dlouhodobě. Každý den, prostřednictvím činností velkých i malých, zajišťujeme, aby naše podnikání fungovalo ve prospěch mnoha lidí, kterým sloužíme.

Kompletní činnost/sdílená hodnota

Vytvářením kapacit v našem dodavatelském řetězci, vytvářením lokalizovaných produktů, rozšiřováním dosahu našich produktů a řešením bariér v oblasti péče usilujeme při budování našeho podnikání o splnění neuspokojených sociálních potřeb.

Strategická filantropie

Společnost Abbott a naše nadace, fond Abbott, podporují sociální programy, které se připojily k našemu podnikání, využívají specializované odborné znalosti zaměstnanců společnosti Abbott a naše inovativní produkty.

 

true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?