Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report. Close-up of the hands of two women pointing at a graph and one man's hand holding a pen ready to markup the report.

notch


accessibility


NÁŠ VLIV

Naše zpravodajství se zaměřuje na náš nejdůležitější vliv a oslovuje řadu zúčastněných stran, včetně zákazníků, pacientů, zaměstnanců, vládních a regulačních orgánů, investorů, zájmových skupin, nevládních organizací a vedoucích představitelů veřejného mínění.

Usilujeme o transparentnost poskytovaných informací o zásadách a normách, které řídí naše obchodní rozhodování. Více se dozvíte na našich webových stránkách v USA.

true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?