OBČANSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

PROZKOUMEJTE NAŠE ZPRÁVY A PLNĚNÍ NAŠICH GLOBÁLNÍCH OBČANSKÝCH SNAH

NÁŠ VLIV

Naše zpravodajství se zaměřuje na náš nejdůležitější vliv a oslovuje řadu zúčastněných stran, včetně zákazníků, pacientů, zaměstnanců, vládních a regulačních orgánů, investorů, zájmových skupin, nevládních organizací a vedoucích představitelů veřejného mínění.

Usilujeme o transparentnost poskytovaných informací o zásadách a normách, které řídí naše obchodní rozhodování. Více se dozvíte na našich webových stránkách v USA.