alt

NÁŠ SLIB

notch-right

Jsme odhodláni splnit slib naplňování lidského potenciálu, na všech místech, ve všech aspektech a etapách života. Věříme, že zdraví je klíčem k tomuto slibu. Protože když jsem zcela zdraví, jsme schopni dosáhnout čehokoli. A proto naše snaha pomáhat lidem dosáhnout nejlepšího zdraví ve všech životních fázích nikdy nekončí. Takto tuto víru uplatňujeme každý den.

Jsme tady pro lidi, kterým sloužíme při hledání zdravého života. To je způsob, jakým společnost Abbott po více než století zaníceně a promyšleně převádí výsledky vědy do trvalého příspěvku ke zdraví.

Naše výrobky obklopují celý lidský život, od novorozenců až po stárnoucí dospělé, od výživy a diagnostiku přes lékařskou péči a farmaceutickou terapii.

  • Vycházíme z předních věd a technologií, které mají potenciál výrazně zlepšit zdraví a zdravotní péči.
  • Oceňujeme naši rozmanitost – u našich výrobků, technologií, trhů a lidí – a věříme, že různorodé perspektivy spolu se společnými cíli inspirují nové myšlenky a lépe reagují na měnící se potřeby v oblasti zdraví.
  • Zaměřujeme se na výjimečný výkon - charakteristický znak společnosti Abbott po celém světě – jsme nároční sami na sebe a i na sebe navzájem, protože naše práce ovlivňuje životy lidí.
  • Snažíme se získat důvěru těch, kterým sloužíme, tím, že se zavazujeme k nejvyšším standardům kvality, k dokonalosti osobních vztahů a jednání charakterizované čestností, spravedlivostí a bezúhonností.
  • Udržujeme úspěch – pro naše podnikání a lidi, kterým působíme - tím, že zůstáváme věrní klíčovým zásadám, na kterých byla založena naše společnost před více než sto lety: inovační péče a touha dělat smysluplný rozdíl ve všem, co děláme.

SLIB NAŠÍ SPOLEČNOSTI SPOČÍVÁ V TOM, ŽE NAŠE PRÁCE PODPORUJE ZDRAVÍ A ŽIVOT.

  • share SDÍLET
  • print TISK
  • download STÁHNOUT
true
accessibility

POKOUŠÍTE SE VSTOUPIT NA STRÁNKY SPOLEČNOSTI ABBOTT URČITÉ ZEMĚ NEBO REGIONU.

Upozorňujeme, že stránky, které požadujete jsou určeny pro obyvatele příslušné země nebo zemí, jak je na této stránce uvedeno. Z tohoto důvodu může stránka obsahovat informace o léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších produktech, jejichž použití není schváleno v jiných zemích či regionech.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?

accessibility

POKOUŠÍTE SE OPUSTIT STRÁNKY ABBOTT A VSTOUPIT NA WEB 3. STRANY


Odkazy, které vás odvádějí mimo stránky společnosti Abbott, nejsou pod kontrolou společnosti Abbott, která neodpovídá za obsah takovýchto stránek ani dalších odkazů na těchto stránkách. Společnost Abbott vám poskytuje tyto odkazy pouze jako příležitost a použití jakéhokoli odkazu neobsahuje souhlas společnosti Abbott s odkazovanou stránkou.

Webová stránka, kterou požadujete, také nemusí být optimalizovaná pro velikost vaší obrazovky.

CHCETE POKRAČOVAT A OPUSTIT TUTO STRÁNKU?